Uczcili pamięć zmarłych policjantów - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Żywcu

Wiadomości

Uczcili pamięć zmarłych policjantów

Data publikacji 01.11.2019

Dzień Wszystkich Świętych to dla policjantów szczególna okazja by uczcić pamięć tych, którzy odeszli już z naszych szeregów. Dlatego Komendant Powiatowy Policji w Żywcu mł. insp. Michał Łukasik wspólnie z przedstawicielem Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów asp.sztab. Zdzisławem Dudką, zapalił symboliczne znicze oraz złożył wiązanki na grobach zmarłych policjantów, którzy pełnili służbę w żywieckiej komendzie. Znicze zapłonęły również dla tych, którzy oddali swe życie za wolną Ojczyznę.

W przededniu uroczystości Wszystkich Świętych szef żywieckich policjantów mł. insp. Michał Łukasik wspólnie z przedstawicielem Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów asp.sztab. Zdzisławem Dudką zapalił znicze na grobach tych, którzy odeszli już z naszych szeregów. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia wiązanki pod tablicą upamiętniającą przodownika Józefa Szczepanika, która znajduje się w żywieckiej komendzie policji. Następnie symboliczny znicz zapłonął pod tablicą upamiętniającą funkcjonariuszy Policji Państwowej II Rzeczpospolitej z ziemi żywieckiej. Następnie delegacja odwiedziła groby tych, którzy przez wiele lat pełnili służbę w żywieckiej komendzie policji i podległych komisariatach, służąc i stojąc na straży bezpieczeństwa mieszkańców Żywca i powiatu. Na skutek różnych okoliczności nie ma ich już z nami, jednak pamięć o nich jest nadal żywa. Zapalając znicze i składając wiązanki na grobach, policjanci uczcili pamięć zmarłych kolegów oraz tych, którzy oddali swe życie za wolną Ojczyznę.

  • wiązanka kwiatów z napisem pamiętamy
  • delegacja z wiązanką kwiatów i zniczem
  • oddanie honorów przed pominkiem
  • wiązanka pod tablicą upamiętniającą
  • znicze na grobie
  • wiązanka kwiatów z napisem pamiętamy