Podsumowanie pracy żywieckich policjantów - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Żywcu

Wiadomości

Podsumowanie pracy żywieckich policjantów

Data publikacji 08.01.2019

Dzisiaj w żywieckiej komendzie odbyła się narada roczna. Podczas spotkania omówiono stan bezpieczeństwa w powiecie za rok 2018, wyniki osiągnięte przez żywieckich policjantów oraz określono priorytety w walce z przestępczością w bieżącym roku. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia, zaproszeni goście oraz kierownictwo żywieckiej komendy. Naradę prowadził szef żywieckich policjantów mł.insp. Michał Łukasik.

Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Żywcu mł.insp. Michał Łukasik składając podziękowanie za ciężką pracę wszystkim policjantom i pracownikom komendy, a także władzom powiatu i miasta za wsparcie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Następnie przedstawił sposób wykonania najważniejszych zadań i przedsięwzięć, mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa w powiecie w roku 2018 oraz wyniki osiągnięte przez żywieckich stróżów prawa. W drugiej części spotkania I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu podinsp. Krzysztof Czaja przedstawił wyniki pracy uzyskane przez pion kryminalny.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia, Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor, Wójtowie Gmin, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Krzysztof Grygiel, Komendant Straży Miejskiej w Żywcu Sławomir Walczak, Prezes Sądu Rejonowego w Żywcu Marcin Loranc, Prokurator Rejonowy Agnieszka Michulec, Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Maciej Dziergas oraz Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów Zdzisław Dudka, a także reprezentanci szeregu innych służb i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli.

Na koniec spotkania Komendant insp. Piotr Kucia podziękował policjantom za pracę w 2018 r., scharakteryzował najistotniejsze zadania dla policjantów garnizonu śląskiego i priorytety walki z przestępczością na bieżący rok. W czasie spotkania głos zabrali goście, którzy podziękowali wszystkim pracownikom żywieckiej komendy za uzyskane wyniki i zaangażowanie w służbie, a także podzielili się doświadczeniami płynącymi z dotychczasowego funkcjonowania lokalnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa.

 • rozpoczęcie
 • przywitanie gości
 • przedstawienie wynmików
 • przedstawienie wyników
 • przemówienie komendanta Kuci
 • przemówienie starosty
 • przemówienie burmistrza
 • przemówienie związkowców
 • przemówienie komendanta straży pożarnej
 • przemówienie prokuratora rejonowego
 • zakończenie
 • wywiad komendanta kuci
Ładowanie odtwarzacza...