Naczelnicy Wydziałów - Naczelnicy wydziałów - Komenda Powiatowa Policji w Żywcu

Naczelnicy wydziałów

Naczelnicy Wydziałów

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP Żywiec

podinsp. mgr Wojciech Biernat

tel. 338672291

p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego

kom. mgr Adam Gołąbek

tel. 338672291

 

 

WYDZIAŁ PREWENCJI

Naczelnik Wydziału Prewencji KPP Żywiec

podinsp. mgr Krzysztof Suchański

tel. 338672260

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji

asp. szt. Piotr Matlakiewicz

tel. 338672260

 

 

WYDZIAŁ KRYMINALNY

Naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP Żywiec

podinsp. mgr inż. Mirosław Karwacki

tel. 338672280

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego

asp.szt. Krzysztof Tatara 

tel. 338672280

 

 

WYDZIAŁ dw. z PG

Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KPP Żywiec

nadkom. mgr Marek Jurasz

tel. 338672271