Naczelnicy Wydziałów - Naczelnicy wydziałów - Komenda Powiatowa Policji w Żywcu

Naczelnicy wydziałów

Naczelnicy Wydziałów

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP Żywiec

podinsp. mgr Wojciech Biernat

tel. 47 85 722 91

Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP Żywiec

nadkom. mgr Adam Gołąbek

tel. 47 85 722 91

 

 

WYDZIAŁ PREWENCJI

Naczelnik Wydziału Prewencji KPP Żywiec

asp.sztab. Piotr Matlakiewicz

tel. 47 85 722 60

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP Żywiec

asp.szt. mgr Artur Biernat 

tel. 47 85 722 60

 

 

WYDZIAŁ KRYMINALNY

Naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP Żywiec

podinsp. mgr inż. Mirosław Karwacki

tel. 47 85 722 80

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP Żywiec

asp.szt. Krzysztof Tatara 

tel. 47 85 722 80

 

 

WYDZIAŁ dw. z PG

Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KPP Żywiec

podinsp. mgr Marek Jurasz

tel. 47 85 722 71