Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Żywcu - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Żywcu

Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Żywcu

Komendant Powiatowy Policji w Żywcu

mł. insp. mgr Michał Łukasik

komendant@zywiec.ka.policja.gov.pl

Interesantów przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach 15.00 - 17.00
w pilnych sprawach codziennie w godzinach urzędowania

     tel.  47 85 722 13

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu

mł. insp. mgr Krzysztof Czaja

     tel.  47 85 722 23

 

 

 

 

W CZASIE NIEOBECNOŚCI W IMIENIU KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W ŻYWCU INTERESANTÓW PRZYJMUJE FUNKCJONARIUSZ PEŁNIĄCY DYŻUR Z RAMIENIA KIEROWNICTWA KPP W ŻYWCU, 

tel. 47 85 722 55